Filmkes van vreuger.

?

Historiek van de Raod van Laon tot Aoke

Oprichting

De Raod van Laon tot Aoke werd oorspronkelijk opgericht in 1956 met als voorzitter Guillaume Eurlings. De opeenvolgende prinsen waren: René Pietermans, Guillaume Eertmans, Felix Geraerts, Freddy Nelissen en Hubert Hesemanst. Zij organiseerden op carnavalsmaandag gedurende vijf jaar de optocht.  Na vijf jaar werd besloten er mee op te houden. Voor de Lanaker carnavalsvierders was dit een spijtige zaak.

De Nachuile en Wuim en Teursel

Twee groepen namelijk ‘de Nachuile van Pietersheim’ en de blaaskapel ‘De
Zonen van Wuim en Teursel’ bleven ieder jaar samen uittrekken op carnavalsmaandag
en gingen in heel Lanaken van café tot café, en dat waren er in die tijd nog heel wat (bijna 60 café’s). Er leefde toen duidelijk nog wat in Lanaken.

Voor de tweede maal boven de doopvont

In 1972 staken opnieuw een aantal mensen de koppen bij mekaar. De bedoeling
was opnieuw een carnavalsoptocht te organiseren. Onder impuls van wijlen Raymond Hermans, wijlen Henri Vangelabbeek en wijlen Etienne Peulen, allen lid van één van de twee bovenvermelde groepen, werd er een eerste vergadering gehouden en werden
er elf leden gekozen. Deze elf leden kozen voorzitter, ondervoorzitter en schatbewaarder. De naam van de eerste Raod bleef behouden en zo werd de vereniging voor de tweede
maal boven het doopvont gehouden. Voorzitter werd wijlen Marcel Panis met als schatbewaarder wijlen Raymond Hermans – als ondervoorzitter Willy Stöcker en leden wijlen Hubert Franssen, wijlen Harrie Eurlings, wijlen Etienne Peulen, wijlen Jean Paulissen, Grosemans Johnny, wijlen Willy Meuris, wijlen Omêr Matterne en wijlen
Martin Gorissen. Anita Stöcker ging vanaf de oprichting tot 1983 mee als dansmarieke en showdanseres.

Carnavalsoptocht

In 1973 op carnavalsmaandag trok opnieuw de eerste carnavalsoptocht uit in Lanaken. Dit onder het voorzitterschap van wijlen Marcel Panis en de eerste prins wijlen Hendrik Schellingen. Door de samenwerking met de andere raden van groot Lanaken werd de optocht daarna verschoven naar carnavalszondag.

Voorzitters

Werden vervolgens voorzitter van de Raod van Laon tot Aoke na Marcel Panis: Van 1984 t.e.m. 1986: Wijlen Raymond Hermans. Van 1987 t.e.m. 2005: Willy Stöcker. Van 2006 t.e.m. 2011: Denis Geurts. Van 2012 t.e.m. 2020 : Jaco Lenaerts. Vanaf 2020 : Pedro Steegmans. Voormalig voorzitter, Willy Stöcker, is als mede-oprichter van de huidige Raod van Laon tot Aoke nog steeds bestuurslid in de functie van ondervoorzitter. Voor hem persoonlijk is dit ook een welverdiend 4 x 11-jarig jubileum waarvoor we hem hartelijk feliciteren.

Eerste vorst

Hubert Hesemans werd aangesteld als eerste vorst van de Raod van Laon tot Aoke gezien hij de laatste prins was van de eerste Raod. Deze titel heeft hij enkele jaren gedragen. Daarna werd voorgesteld om de oudste prins tot vorst te benoemen. Oudste prins betekent
hierin de oud-prins die het langst bij de Raod aangesloten is. Tweede vorst werd Reindi Wouters. Huidige vorst is Rudi Mechels.

Bejaardenzitting en pronkzitting

In 1977 vond de eerste bejaardenzitting plaats en in 1978 de eerste pronkzitting. Jaarlijks bezoeken de Raod, de Prins en Jeugdprinsen rusthuis St.-Anna en ziekenhuis St.-Barbara. Sinds 2012 is daar rusthuis de Bessemerberg bijgekomen en dit jaar, dus in 2017, ook het
rusthuis de Drie Eiken. Overal krijgen de zieken en de mensen van derde leeftijd een geschenkje overhandigd door de Prins.

Dialectmis

Jaarlijks hebben wij op de zondag vóór onze ‘hoogdag van carnaval‘ de Dialectmis.
Deze wordt opgedragen uit dank voor een goed seizoen en ter herdenking van de overleden raadsleden. Deze missen werden meestal voorgedragen door onze Z.E.H. Pastoor Willen, maar ook soms door Z.E.H. Pastoor Tollenaers en Z.E.H. Pastoor Lambregs.

Kinderstoet

’s Vrijdags voor de ‘Bessemkaravaan’ gaan we de lagere scholen Jan Rosier
(zowel in de Hellingstraat als in de Jan Rosierlaan), Engelse Hof en kinderopvang
‘t Blommeke bezoeken. Waar we de kinderen van een zakje snoep of een speelgoedje voorzien. Door de fijne samenwerking met de Directies en de leerkrachten organiseren
we die namiddag de kinderstoet met als knaller de opening van het carnavalsweekend.
De Raod voorziet voor deze kinderoptocht jaarlijks ongeveer 1.000 ballonnen in de carnavalskleuren. Deze ballonnen worden verdeeld onder de deelnemende schoolkinderen
en worden na afloop van de optocht gezamenlijk opgelaten op het Kerkplein tijdens de opening van het Carnavalsweekend. Dit is ieder jaar een zeer kleurrijk spektakel.

Machtsoverdracht

’s Avonds is er de fel begeerde machtsoverdracht waarbij de Prins en Jeugdprinsen
de symbolische sleutel van het gemeentehuis overhandigd krijgen. Ter gelegenheid hiervan wordt het hele gemeentehuis ‘ingepakt‘ met vlaggen in de kleuren ‘roed, geel en greun‘ wat het carnavalsgevoel in het centrum van Lanaken nog extra versterkt.

Heksverbranding

Traditiegetrouw wordt ons carnavalsweekend afgesloten op dinsdagavond om 23.11 uur met onze heks verbranding. Dit werd door de jaren heen een druk bezochte activiteit die doorgaat op het Kerkplein.

Eerste jubileum

In 1984 hadden wij ons eerste jubileum van 1 x 11 jaar met als hoogtepunt de inrichting van Carnavalissima en Limburgse Dag. De Limburgse Dag werd ook ingericht bij de viering van 2 x 11. Sinds 1987 reiken we ieder jaar tijdens de pronkzitting ‘de orde van de
Bèssem‘ uit. Deze orde gaat naar een persoon welke zich uiterst verdienstelijk maakte en veel betekent voor de Raod of in het Carnavalsgebeuren algemeen. Sinds 1995 reiken we ieder jaar de ‘Orde van de Carnavalist‘ uit tijdens de prinsenproclamatie. Deze orde wordt uitgereikt aan een carnavalsvierder, de ‘jan met de pet‘, of verdienstelijk persoon, die gedurende het hele seizoen actief deelneemt aan de diverse carnavalsactiviteiten. Met deze
orde en door zijn positieve ingesteldheid is hij voor een jaar het voorbeeld van feestvierend Lanaken.

Bèssemgezèt

In 1974 werd onze Bèssemgezèt geboren. In de beginjaren werd deze samengesteld en opgemaakt met veel knip- en plakwerk van teksten en foto’s die door iedereen aangeleverd
werden. Enkele opmerkelijke personen die dit gedurende lange avonden uitvoerden waren Achiel Geurts en Etienne Peulen, later werd dit werk overgenomen door onder andere Lieve Vanmuysen. Sinds die tijd is onze Bèssemgezèt uitgegroeid tot een kwalitatief
hoogstaand en zeer gegeerd werk. De samenstelling en layout van de Bèssemgezèt gebeurt tegenwoordig volledig digitaal op een zeer moderne wijze en wordt uitgevoerd door
een 11-koppige redactie onder leiding van Jean Pierre Hermans. De moderne look van onze Gezèt is nog steeds in handen van Layouter Achiel. Onze Bèssemgezèt is ondertussen tot in de verre omstreken bekend. Vanaf 1997 wordt de Bèssemgezèt voorgesteld aan de pers. Dit was in het begin nog maar heel miniem met enkel prins, jeugdprins(en), pers, hoofdsponsors en een ‘afvaardiging‘ van de Raod. Dit ging door in Eurotel. In de
loop der jaren is deze persvoorstelling uitgegroeid tot een speciale activiteit die doorgaat in de raadzaal van het gemeentehuis, op de vrijdag voor het carnavalsweekend. De persvoorstelling van de Bèssemgezèt gebeurt nu in aanwezigheid van de volledige Raod, prins, jeugdprins(en), hoofdsponsors en genodigden. Tijdens deze voorstelling zijn toespraken voorzien door onze voorzitter, burgemeester en een gastspreker. De
gezèt en de redactie worden voorgesteld door een redactielid.

 

 

 

 

 

 

Het Bèssemgezètje
In 2012 kwam er een extra katern in de Bèssemgezèt, namelijk het “Bèssemgezètje”.
Dit katern wordt volledig gewijd aan carnaval voor en door de kinderen. De artikels worden, vaak klassikaal in school, gemaakt. Voor de lay-out van het Bèssemgezètje gaan
een aantal leden van de redactie naar de klas om samen met de juffen en de kinderen te leren hoe de layout van een krant wordt gemaakt, dit met het maken van de layout van het Bèssemgezètje als echte praktijktoepassing.

3 x 11-jarig bestaan

In het seizoen 2005-2006 vierden wij ons 3 x 11-jarig bestaan met een academische
zitting, tentoonstelling en met een eerste exclusief ‘Bal Masqué‘. In dit seizoen werd de kinderstoet vereerd met een bezoek van Prins Filip en Prinses Mathilde, ons huidig vorstenpaar.

carnavalsvlag, bessemkeukske, …

Jaarlijks worden er nieuwe ideeën aangebracht en verwezenlijkt. Zo werd onze nieuwe carnavalsvlag ontworpen. Ook worden er jaarlijks gratis ballonnen uitgedeeld op de omloop, zodat de bewoners hun huizen kunnen versieren als de optocht
langs komt. Tegen de hoogdagen van carnaval hebben we het ‘Bèssemkeukske‘, gebakken door bakker Lambregs.

Carnavalsbus

Het gemeentebestuur stelt, voor de feestvierders, de carnavalsbus ter beschikking tijdens de carnavalsdagen om de cafe’s buiten het centrum te kunnen bezoeken.

Kunstposter

Sinds 2011 organiseerden wij reeds 2 keer onze schilderwedstrijd “KUNSTPOSTER Thema CARNAVAL”. Hier nemen talloze plaatselijke schilders aan deel. Van de beste schilderijen wordt er dit jaar reeds voor de 7de keer een kunstposter gedrukt welke samen met onze Bèssemgezèt door heel Groot Lanaken wordt verdeeld.

Blauw sjuut

Vanaf 2012 ontvangen wij aan het gemeentehuis de ‘Blauw Sjuut‘ op de dinsdag voor carnaval. Deze Sjuut wordt verwelkomt door de Burgemeester, het gemeentebestuur, de Raod van Laon tot Aoke en honderden kinderen en sympathisanten. De Blauw Sjuut komt de carnaval aankondigen in de gemeentes die zij aandoen gedurende hun jaarlijkse tocht.

Huiswijn

In het seizoen ’15-’16 hadden wij onze eigen huiswijn “Chateau van het Hekseriek Laoneke”, met een etiket van de kunstposter vanhet jaar

4 x 11 jaar

Zo komen we stilaan in het seizoen 2016-2017 waar we ons 4 x 11 jaar bestaan vieren. Dit met een academische zitting en tentoonstelling op 20 januari 2017, het 6de bal Masqué op 11 februari 2017 en niet te vergeten ons 4 x 11 bal op 28 januari 2017, dat in teken staat
van de carnavalsschlagers uit de oude doos. De Lanaker carnavalsmuziek van de afgelopen 44 jaar staat centraal en zal voorgesteld worden met optredens van zangers en zanggroepen die reeds vele jaren niet meer actief optreden, maar dit nog 1 keer doen voor ons 4 x 11 bal ‘Trök ien de Tied‘. Ook de discobar zal deze oude, vooral, Lanaker carnavalsmuziek draaien en wel via de originele geluidsdragers zoals platenspeler en cassettedeck. De jaarlijks activiteit, Kindernamiddag en Aajd Wieverbal zal doorgaan
op zaterdag 25 februari 2017. Onze 44ste Bèssemkaravaan zal op zondag 26 februari 2017 door de straten van Lanaken trekken. De kinderen van de scholen Jan Rosier en De Engelse Hof hebben dit seizoen hun steentje bijgedragen door een carnavalsliedje in te
blikken. Dit liedje zal gezongen worden tijdens de aankomst van de Blauw Sjuut, de afsluiting van de kinderoptocht en zaterdags tijdens de kinderzitting in het cultureel centrum.

 

Verplichtingen

Jaarlijks heeft de Raod heel wat vergaderingen voor de boeg, niet alleen de interne maar ook buitenshuis met verschillende instanties. Buiten de eigen activiteiten in het seizoen, doet de Raod nog een dertigtal verplichte uitstappen.

Dank je wel

Wij als Raod van Laon tot Aoke willen niet afsluiten zonder een aantal bedankjes. Een speciale ‘dank je wel‘ gaat uit naar onze onmisbare vrijwilligers. Dit is de groep mensen die ons spontaan en onvoorwaardelijk een handje toesteken tijdens al onze activiteiten. Hieronder vallen ook de leden van de redactie van de Bèssemgezèt. Onze sponsors bedanken we voor de financiële ondersteuning die zij ons jaarlijks geven. Dit is een belangrijke bijdrage om carnaval, met alle bijhorende activiteiten, in onze gemeente in stand te kunnen houden. Een dankwoord ook naar het gemeentebestuur, politie, veiligheidsdiensten en het Rode Kruis, voor de vlotte samenwerking en medewerking en dit gedurende al de afgelopen jaren. Bedankt aan Drukkerij Pietermans voor het drukken van dit boekje en Sappi voor het papier. Alle carnavalisten en sympathisanten feliciteren en bedanken we voor hun talrijke opkomst op onze activiteiten en/of stoet en het sfeervol en vredig vieren van carnaval. We hopen nog vele jaren op deze positieve manier met iedereen te kunnen samenwerken. Wij gedenken ook speciaal de leden die ons ontvallen zijn. Zo gaan we met volle moed en frisse ideeën op naar ons 5 x 11 jaar bestaan.